Inici Què fem Aprenentatges

Segueix-nos: facebook  Twitter @CentroITAEtwitter
Recomanan's

Aprenentatges

Intervenció psicopedagògica

Darrera de les manifestacions d'ansietat o irritabilitat dels nostres fills o be de les situacions de fracàs escolar podem trobar dificultats de aprenentatge en àrees concretes com la lectura, l'escriptura, les matemàtiques, llenguatge, en les capacitats del nen de concentració, atenció, organització, comprensió o be una actitud inadequada vers l'escola o una mancança en les estratègies per fer front a les tasques que l'escola exigeix.

El nostre equip de psicopedagogs desprès de una avaluació acurada dissenyarà un programa de intervenció personalitzat per a cada nen/jove orientat a potenciar les seves capacitats i dotar-lo de estratègies d'aprenentatge i hàbits de funcionament per a compensar les dificultats i millorar el rendiment acadèmic i la seva actitud vers l'escola.

Tot això es dura a terme mitjançant les reeducacions psicopedagògiques que es portaran a terme desprès de l'horari escolar a les nostres instal·lacions o al domicili del nen/jove i que consistiran en exercicis basats en continguts escolars del nen/jove orientats a treballar els dèficits concrets del pacient, amb un entrenament en pautes concretes de treball per optimitzar el seu estil i ritme de aprenentatge propi. L'objectiu es evitar el fracàs escolar.

Logopèdia

El nostre equip de logopedes avaluarà i tractarà les dificultats en la parla, el llenguatge, la veu i la comunicació que presenti el nen/jove, des de la vesant cognitiva, física i fisiològica.

Aquestes dificultats, en funció del seu origen, es poden classificar en trastorns d' entrada de la informació (dèficits auditius o visuals), trastorns de processament de la informació (disfàsia, dislèxia...) i trastorns de sortida de informació (dificultats en la parla, la veu..).

Neuropsicologia infantil

La nostra unitat de neuropsicologia infantil avaluarà i intervindrà en aquells trastorns amb base neurològica com poden ser: dificultats neuropsicologiques de l'aprenentatge (dislèxia, dislàlia, disgrafia, trastorns de l'aprenentatge no verbal...), trastorns del llenguatge (disfàsia), trastorn d'atenció amb o sense hiperactivitat, trastorns psicomotrius, trastorns generalitzats de l'aprenentatge, nens amb baix pes al néixer...

Un cop realitzada l'avaluació, la intervenció consistirà en una sèrie d'activitats programades per a augmentar la estimulació i a tractar de compensar les mancances en àrees cognitives en els nens amb risc de desenvolupament insuficient: memòria, llenguatge, psicomotricitat, atenció, visuo-percepció, impulsivitat, hiperactivitat, raonament, lateralitat, motricitat...


Última actualització: 23-01-2013 - Política de privacitat - Avís legal.

Centre Integral per al Tractament de l'Ansietat i l'Estrés, S.L., Via Augusta 291, baixos, 08017-Barcelona, CIF B60677325.
T 93 206 51 51, F 93 206 51 52, info@centreitae.com. Inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona, en el Tomo 28243, Foli 16, Fulla número B-130547, Inscripció 3ª