Inici Especialitats terapèutiques

Segueix-nos: facebook  Twitter @CentroITAEtwitter
Recomanan's

Especialitats terapèutiques

 • Ansietat (per separació, davant dels exàmens, inseguretat, preocupacions, pors, tics, obsessions, fòbies, fòbia escolar, altres trastorns d'ansietat...).
 • Depressió, tristesa, irritabilitat.
 • Autoestima i hàbits d'autonomia.
 • Trastorns de la son (insomni, malsons, terrors nocturns).
 • Dificultats de relació o adaptació, timidesa, gelosia.
 • Dificultyat en control d'esfínters: Enuresi i Encopresi.
 • Trastorns de la conducta alimentària.
 • Dificualtats en la comunicació (llenguatge expressiu, receptiu, fonològic, quequeig).
 • Problemes d'aprenentatge (lectura, cálcul, expressió escrita).
 • Trastorns per dèficit d'atenció amb/sense hiperactivitat (TDAH/TDA).
 • Trastorns del desenvolupament (Autisme, Asperger...).
 • Trastorns adquirits (degusta a enfermetats orgàniques, anòxies, TC...).
 • Assessorament a pares en situacions concretes (separació, dol, canvis, etc.).


Última actualització: 23-01-2013 - Política de privacitat - Avís legal.

Centre Integral per al Tractament de l'Ansietat i l'Estrés, S.L., Via Augusta 291, baixos, 08017-Barcelona, CIF B60677325.
T 93 206 51 51, F 93 206 51 52, info@centreitae.com. Inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona, en el Tomo 28243, Foli 16, Fulla número B-130547, Inscripció 3ª