Inici Mètode de treball

Segueix-nos: facebook  Twitter @CentroITAEtwitter
Recomanan's

Mètode de treball

ITAE IJ ofereix un servei integral, per abordar totes les dificultats del nen/a-noi/a d'una manera global, atenent a totes les seves necessitats així com les de la família.

Centre ITAE IJ ha desenvolupat un mètode basat en:

 

Avaluació:

Exhaustiva i personalitzada per part del nostre equip multidisciplinari. En funció de la informació obtinguda inicialment es posarà en marxa el protocol d'avaluació a la mida del nen/a-noi/a (a nivell clínic o neuropsicològic). Comptem amb un protocol integral que inclou l'avaluació pediàtrica experta si es considera necessari descartar causa mèdica.

 

Pla de tractament individualitzat:

Analitzant totes les característiques i circumstàncies que envolten el nen/a-noi/a. Identificarem on estan les dificultats i definirem les estratègies més eficaces a treballar (amb el nen i/o la família) i en quin ordre. El nostre objectiu és la seva millora en el termini més breu i de la forma més sòlida i duradora.

 

Aplicació d'estratègies terapèutiques:

En funció del pla de tractament elaborat es marcaran les prioritats i es coordinarà el treball de tot l'equip multidisciplinari, tenint en compte la disponibilitat del nen/a-noi/a com de la seva família.

  • Psicologia: Pautes a pares, teràpia psicològica individual, entrenament grupal específic, acompanyament en el context on apareixen les dificultats, entre d'altres.
  • Psicopedagogia: Dotar al nen dels recursos necessaris per assolir bé els aprenentatges (reeducacions, classes particulars aplicant tècniques psicopedagògiques).
  • Logopèdia: Intervenció en les disfuncions en el llenguatge i en el procés de comunicació.
  • Neuropsicologia: Intervenció en els dèficits cognitius (en el llenguatge, aprenentatges, memòria, raonament) mitjançant programes de rehabilitació.
  • Psiquiatria infantil: Si es necessària l'aplicació d'una pauta farmacològica el nostre equip de psiquiatres està especialitzat en el tractament amb infants i adolescents.

 

Seguiment:

Revisions periòdiques una vegada finalitzat el tractament per garantir la seva consolidació i la generalització dels aprenentatges.


Última actualització: 23-01-2013 - Política de privacitat - Avís legal.

Centre Integral per al Tractament de l'Ansietat i l'Estrés, S.L., Via Augusta 291, baixos, 08017-Barcelona, CIF B60677325.
T 93 206 51 51, F 93 206 51 52, info@centreitae.com. Inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona, en el Tomo 28243, Foli 16, Fulla número B-130547, Inscripció 3ª